Den otevřených dveří na

Kyberně

Kyberna je soukromá střední a vyšší odborná škola v Hradci Králové. Přes 25 let se věnujeme výchově odborníků v oblasti počítačové grafiky, programování a počítačových sítí. U našich žáků klademe důraz na schopnost praktického využití teoretických poznatků v daném oboru.

Počítačová grafika

RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17
  • Čtyřletý obor zakončený maturitou
  • Talentová příjímací zkouška

Programování

RVP Informační technologie 18-20-M/01
  • Čtyřletý obor zakončený maturitou
  • Státní příjímací zkouška, známky ze základní školy

Počítačové sítě

RVP Informační technologie 18-20-M/01
  • Čtyřletý obor zakončený maturitou
  • Státní příjímací zkouška, známky ze základní školy

Máte dotaz?

Pokud máte jakékoliv dotazy, prosíme, ptejte se. Aktuální situace nám neumožňuje organizovat běžné dny otevřených dveří. Snažíme se vám prostřednictvím různých nástrojů poskytnou co největší množství informací.

Jednoduše zadejte níže váš dotaz a emailovou adresu, my Vám odpovíme jak nejrychleji to půjde. Podívejte se také na již zodpovězené dotazy.Záznam z živého vysílání

Podívejte se na záznam z živého vysílání dne otevřených dveří na Kyberně. První část je věnována Počítačové grafice, druhá potom technickým oborům. Konec vysílání byl věnován obecným informacím o škole.

Jak to u nás vypadá?

Navštivte vybrané zákoutí Kyberny! Podívejte se do stupňovitých učeben, posilovny či na pokoje našeho internátu.

Prázdninové workshopy na

Kyberně

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. v Hradci Králové pořádá v červenci a srpnu letní prázdninové workshopy zaměřené na počítačovou animaci, kinematografii, fotografii, herní vývoj, programování a robotiku. Dílny jsou určeny především pro žáky základních škol ve věku 12–15 let, kteří se o nabízené obory zajímají. V jednotlivých dílnách budou účastníci pracovat pod vedením pedagogů, kteří uvedené obory vyučují na SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky v Hradci Králové a pomocných asistentů vybraných z řad studentů. Kurzy jsou zakončeny společnou prezentací prací všech dílen. Pro práci je k dispozici veškeré potřebné materiální zabezpečení (počítače, filmová a fotografická technika…) Pro účastníky jsou připraveny třílůžkové pokoje internátu SŠ a VOŠ, který je součástí školního komplexu.

Více informací

Kde sídlíme?

Prostory školy se nacházení v bloku S Podnikatelského centra téměř ve středu města Hradec Králové. Nedaleko se nachází i školní jídelna. Prostory našeho internátu jsou součástí budovy Podnikatelského centra.

Adresa školy:
Střední škola a vyšší odborná škola Aplikované kybernetiky s.r.o.
Hradecká 1151/9
Hradec Králové
50003

Jak nás kontaktovat?

Tel: +420 495 518 777
Tel: +420 491 114 324

E-mail: pr@ssakhk.cz
E-mail: info@ssakhk.cz
http://www.ssakhk.cz
http://www.kyberna.cz
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙